Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
- Login cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
Targeting cookies
- Facebook Embeded

ESBAŞ Cevaplıyor!

2020 Türkiye'nin En İyi İşverenleri Cevaplıyor! 

 

1.) Yüksek Güven kültürünün şirketinizin geleceğine katkısı ve önemi nedir? Gündemimizdeki zorlu süreçte bu kültürü nasıl ayakta tutuyorsunuz?  

Güven duygusu, çalışanların pozitif işler yapması için en insancıl ihtiyaçlardan biridir. Güven duygusu oluşmayan bir çalışandan, şirketin geleceğine dair katkıyı bir tarafa bırakın, en kolay ve günlük işlere yönelik dahi bir katkı almak ancak hayalden ibarettir.

Uzun vadeli ve pozitif ilişkilerin oluşup devam edebilmesi için karşılıklı güven duygusunun en üst seviyede tutulmasının şart olduğunun bilincindeyiz. Hayatın her alanında karşılıklı güvenin başarı için ön şart olduğunu bizim gibi herkes bilir. Ancak bu kültürün oluşması için sadece bilmek yeterli değildir. Şirket hayatının her alanında ve daima, özellikle de şirket liderlerinin tümünün her çalışana ve her paydaşa sürekli güven veren davranışta ve kararlılıkta olması sayesinde zaman içerisinde şirket kültürü haline gelir.

ESBAŞ liderleri; güven oluşturmak için tüm paydaşlara karşı adil davranır. Tüm çalışanları önce insan olarak eşit görür, onlara insan olarak saygı duyar, hakkaniyetli davranır ve değer verir.

Her ESBAŞ lideri; çalışanlarının fikirlerinin önemli olduğunu kabul eder, onları dinler ve gelen fikir ve önerilerini değerlendirir.   

Her ESBAŞ lideri; bilgisi, çalışkanlığı, özverisi ve yardımseverliği ile tüm çalışanlara örnek olur. Her çalışan takımın önemli bir ferdi olduğunu bilir, liderler bu takımın başarılı olması için rol model olur, esin verir.

Her ESBAŞ çalışanı liderlerinden kendisine herhangi bir zarar gelmeyeceğinden emin olduğu gibi, her zaman yanında olduğunu da iyi bilir.  Burada tek istisna ESBAŞ etik kurallarına aykırı hareket etmemektir.

ESBAŞ’ın bu kültürü huzur, güven ve hakkaniyetli bir çalışma ortamında görev yapan, gönülden işine bağlı, yaptığı işi severek ve kendi işi gibi görerek yapan, başarı için odaklanmış çalışanlar sayesinde oluşmuştur. Bu güven kültürü bizim için gurur duyduğumuz bir olgudur. 

ESBAŞ’ta zaman içinde oluşmuş olan bu kültürü içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte de yaşamaya, yaşatmaya, aynı davranış ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu olağanüstü durum sona erdiğinde biz ESBAŞ’lılar hiç şüphesiz, birbirimize güvenin verdiği güçle kuvvetlenerek çıkan bir takım olacağız.

 

2.) Türkiye’nin En İyi İşvereni olarak, şirketinizin geleceğini sağlama almak için neler yapıyorsunuz?  

Şirketlerin sürekliliğinin sağlanması için yapılması gerek en önemli işlerden birisinin “şirketlerin kurumsallaşması” olduğu tartışılmaz bir gerçek olarak değerlendirilmektedir. Bu bir gerçek olsa da; kurumsallaşmayı başarı ile yöneten şirket sayısı maalesef oldukça azdır.  Kurumsallaşmadaki başarının azlığı konunun zorluğunun yanı sıra kurumsallaşmaya olan ihtiyacını tam olarak anlaşılamamasından kaynaklanmaktadır. Kurumsallaşma büyük bir değişimdir ve her değişim riskleri de beraberinde getirir.

ESBAŞ, kurucumuz merhum Kaya TUNCER liderliğinde, kurulduğu ilk günden başarıyı yakalayan bir şirket oldu. Bizim görevimiz ise ESBAŞ’ın daha nice  yıllar başarılı bir şekilde devamını sağlamak ve sürdürülebilir bir şirket haline getirmektir. Bunun yolu da kurumsallaşmaktan geçmektedir. ESBAŞ’ta başarıyı bir kişiye bağlı olarak değil, tüm çalışanların katkıları ile sağlamayı öngören yönetme felsefesi ile hareket ediyoruz.

Yolumuzu Mükemmellik yolu olarak belirledik. Mükemmelliğin hiç bitmeyen bir uğraş olduğunu bilerek, bizler yaşadıkça devam edecek şekilde kurguladık ve bu doğrultuda çok çeşitli uygulamalar geliştirdik. Önümüzdeki dönemde geliştirmeye, ölçmeye, hep daha iyisini bulmaya devam edeceğiz.

İnsan kaynakları politikamızı mutlu birer ESBAŞ’lı yaratmak olarak belirledik ve hep bu yönde çalıştık.

ESBAŞ’ın varoluşu ekonomik fayda sağlama amacını güderken, kurumsal bir vatandaş anlayışıyla kalıcı yarar sağlayacak projeler geliştirerek topluma ve çevreye değer katmaktır. Sürdürülebilirlik kavramını sistematik bir şekilde ele alıyoruz. Uzun dönemli ve sürdürülebilir kamu yararı sağlama bilinci ile Türkiye’nin ve dünyanın örnek bir sanayi bölgesi olmak amacıyla faaliyetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Sadece ESBAŞ’ın değil, Ege Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren firmalardaki tüm çalışanların da bu yemyeşil ve doğa ile özdeş olan Bölgedeki işlerinde güvenli ve mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak bizim en önemli görevimizdir.

 

Yürütme Kurulu Başkanı - Dr. Faruk Güler © Great Place To Work® Institute Türkiye. Tüm hakları saklıdır
made with by CIC