İşyeri Kültürünü etkileyen programları, politikaları ve uygulamaları analiz etmek

Culture Audit© analizi işyeri kültürünüzün etkin alanlarını görmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Culture Audit© analizi danışmanlarımızın kurum kültürünüzü ileri taşıyan ve çalışanlarınızın algılarında önemli etkisi olan program, politika ve uygulamalarınızı derinlemesine analiz etmelerine ve değerlendirmelerine olanak sağlar. Mevcut uygulamalarınızın değerlendirilmesine ek olarak işyeri kültürünüzü geliştirmek ve gelecekteki uygulama ve programlarınızın dizayn edilmesine yardımcı olur.

Elde edeceğiniz faydalar;

  • Güçlü alanlarınızı ön plana çıkartmak ve fırsat alanlarınızı belirlemek.
  • Mevcut kurum kültürünüz ve oluşturmak istediğiniz kültür arasındaki farkları ortaya çıkartmak.
  • Çalışanlarınız ve işyeri kültürünüz arasındaki bağlantı kopukluğunun kök nedenlerini belirlemek.
  • Mevcut uygulamalarınız ve politikalarınız için gerekli değişiklikleri yapmak.

Güçlü ve gelişim gerektiren alanlar

Culture Audit© işyeri kültürü analizi yüksek güven kültürünün inşasında büyük önem taşıyan kritik dokuz alanda şirketinizin uygulamaları hakkındaki ayrıntıların analizini içerir. Analizin tamamlanmasının ardından Great Place to Work® danışmanları Trust Index© çalışan anketinizdeki verileri de dikkate alarak, mükemmel işyeri kültürünün şirketinizde oluşturulmasına katkıda bulunacak uygulamaların geliştirilmesine ve mevcut uygulamalarınızın güçlü yanlarına ilişkin destek sağlamaktadır. Danışmanlarımız kurum kültürünüzün iyileştirilmesine dayalı önerileri ve en iyi işverenlerin en iyi uygulamalarına ilişkin Best Practice workshopları ile kendi işyeri kültürünüzün geliştirilmesine yardımcı olur.

Ölçümleme metodolojisi, uygulamalar ve politikalar için çerçeve oluşturmak

Great Place to Work Enstitüsü® En İyi İşverenler listelerinde yer alan mükemmel işyeri kültürüne sahip şirketleri belirlemek ve değerlendirmek için şirketlerin uygulamalarını ve politikalarını sektör ayrımı yapmadan aynı metodolojiyi kullanır. 

1.Variety - Çeşitlilik - Programlar ve uygulamaların çeşitliliği var mı ve şirket genelinde mevcut mu?

2. Originality - Orjinallik - Programlar şirket kültüre özgün, yaratıcı ve eşsiz mi ?

3. All-inclusiveness - Herkesi kapsayan– Tüm çalışanları kapsayan uygulamaları içeriyor mu?

4. Human touch - İnsani dokunuş- Takdir, teşekkür, içtenlik gibi sıcaklık ve doğallık duygusu var mı?

5. Integration - Bütünleşik- Önlemler, programlar & konseptler birbiri ile bağlantılı ve uygun, şirketin kültürünü ve değerlerini yansıtıyor mu?

İşyeri kültürünüzü değerlendirin ve analiz edin

İşyeri kültürünüzün sahip olduğu uygulamalar, politikalar ve programların gücünü ve etkisini bağımsız bir şekilde ölçümlemek aynı zamanda analizlerimiz hakkında bilgi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

 

© Great Place To Work® Institute Türkiye. Tüm hakları saklıdır
made with by CIC