Mükemmel bir iş yerinin temelinde ''Güven'' yatar

Great Place to Work® Model 

Great Place to Work® Modeli 30 yıllık araştırma geçmişe sahiptir. Great Place to Work® modeli 5 boyut üzerinden çalışanlarınızın mevcut kurum kültürünüz hakkındaki deneyimlerini ölçümlemenizi sağlar. Modelimiz, çalışanlarınızın kurum kültürünüzün sahip olduğu üç temel ilişkinin kalitesine ışık tutar - Çalışanlar ile yöneticiler arasında ki ilişki -  Güvenilirlik , Saygı ve Hakkaniyet Boyutları - , çalışanlar ile yaptıkları iş arasında ki ilişki - Gurur Boyutu -  ve birlikte çalıştığı takım arkadaşları ile arasındaki ilişki - Takım Ruhu - .

 

Güvenilirlik

- Bilgilendirici İletişim
- Ulaşılabilir İletişim 
- Koordinasyon
- Delegasyon
- Vizyon
- Güven İlişkisi 
- Etik Anlayış 

 

Saygı

- Mesleki Değer
- Bireysel Çaba
- Katılımcı Yönetim
- Çalışma Ortamı
- Kişisel Hassasiyet

Hakkaniyet

- Dağıtım Adaleti
- Tanıma
- Tarafsızlık
- Adil Davranma
- Adalet Beklentisi 

Gurur

- Bireysel Katkı
- Takım Üyeliği
- İşveren Kimliği

Takım Ruhu

- Samimiyet
- Keyifli Çalışma
- Karşılama
- Birliktelik 

Mükemmel bir iş yeri; 

Çalışan perspektifi

Güven, mükemmel iş yerlerinin tanımlayıcı ilkesidir. Bu ilke, yönetim kademesinin güvenilirliği, çalışanların kendilerine saygı duyulduğunu hissetmesi  ve kendilerine her türlü durumda hakkaniyetli bir şekilde davranılacağını ne derecede bekledikleri ile açıklanabilir. Ayrıca çalışanların hissetmiş olduğu gururun derecesi ve ekip arkadaşları ile hissetmiş oldukları takım ruhu, bir şirketin mevcut kurum kültürünü mükemmel olarak tanımlamak için gerekli unsurlardır.

 

Yönetici perspektifi;

Mükemmel bir iş yeri, güven dolu bir ortamda, ellerinden gelenin en iyisini yapan çalışanlarla birlikte bir takım/aile gibi çalışarak, Organizasyonel hedeflerinizi gerçekleştirdiğiniz yerdir.

 

© Great Place To Work® Institute Türkiye. Tüm hakları saklıdır
made with by CIC