İşletmeniz yeni bir değer yaratmak için yenilik yapıyor mu?

İnovasyon kültürü, şirketlerin yeni pazarlara girmesi, kavramsallaştırması yeni ürünler ve hizmetler yaratması, fırsatlar öngörmesi ve hızlı düzenlemeler yapabilmesinin temelini oluşturur. Yeni fikirleri etkinleştirmek, test etmeyi sağlayacak yapılar oluşturmak en yenilikçi şirketlerin kazandığı kavramları pazara sunmalarına yardımcı olur. Hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursa olsun güven kültürü olmaksızın, bu yapılar başarısız olur. İnovasyon nedir? Bu yalnızca yeni fikirlerin ötesinde, hem organizasyon olarak hem kavramsallaştırma hem de üzerinde hareket etme yeteneğidir. Fikirleri, tüketiciye ve / veya işletmeye değer katan yeni ürünlere, hizmetlere veya yaklaşımlara dönüştürme süreci. Yenilikçiliğin gelişmesi için güven olmazsa olmaz koşuldur; güven dolu bir ortamda çalışanlar, risk almaya, en iyi fikirlerini paylaşmaya, başarısızlıktan öğrenmeye ve yoğun bir şekilde işbirliği yapmaya isteklidir. Güven yoksa inovasyon da işe yaramaz.

Great Place to Work® ile ortak çalışma, aşağıdaki alanlarda bir kültür geliştirmenize yardımcı olur

  • Her kademedeki çalışanlar risk almayı daha isteklidir.
  • İnovasyon için gerekli kaynaklar, rol modeller, eğitim ve süreçleri vardır.
  • Liderler ve takımlar arasında yeni fikirlere açıklık ve işbirliği vardır.  

Size nasıl destek olabiliriz?

  • İnovasyonun önündeki mevcut etkenleri ve engelleyici faktörleri değerlendirin.
  • Güven kültünüzü geliştirmeye ve yenilikleri hızlandırmaya yönelik uzman danışmanlığı sağlayın.
  • Şirketinizin İnovasyon performansı etkisini ölçümleyin.

 

© Great Place To Work® Institute Türkiye. Tüm hakları saklıdır
made with by CIC