Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
- Login cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
Targeting cookies
- Facebook Embeded

Mükemmel Bir Şirket Kültürünün 6 Özelliği

Dünyanın en iyi yeteneklerini şirketinize çekmenin ve elde tutmanın sırrı sunduğunuz ilave avantajlarda değil çalışanlarla olan ilişkilerinizdedir.

Çalışanların %98'inin çalışmak için harika bir işyeri olduğunu söylediği şirketlerin 2020 World's Best Workplaces™ listesinde yer alması hiç şaşırtıcı değil. Fakat bu şirketlerin listenin zirvesinde olmasının sebebi çalışanlarına sağladığı ilave avantajları rekor seviyelere çıkarması değildir.

Aslında bunun avantajlarla hiçbir ilgisi yoktur. Bu şirketler birçok şeyi doğru yaptığı için çalışan bağlılığı anketlerinde çok parlak sonuçlar almaktadır.

Öncelikle, bu şirketler yıllar içinde güçlü bir hizmet kültürü geliştirmiştir. Tüm dünyadaki çalışanları yerel topluluklara yardım etmek için zaman ve kaynak ayırmaktadır.

Bazıları ofisten ayrı kalınan sürelerin dikkati dağıtacağından kaygılansa da, hizmet programlarının şirket sonuçları üzerinde olumlu etkileri olduğu görülmektedir.

Bu şirketlerin yöneticilerinin şirket çalışanlarının işlerinde doğru olanı yapmaları sebebiyle arttığını, zira dünyanın her yerindeki çalışanların gurur duydukları bir şirkette çalışmaya teşvik edildiğini söylemektedir.

2020 World's Best Workplaces™ şirketleri örneği göz korkutucu gelebilir, nihayetinde bu şirketler mükemmel bir şirket kültürü oluşturmak için çok geniş kaynaklar ayırabilecek çok büyük bir şirket ve her şirket bu kaynaklara sahip değil.

Güzel haber şu: pozitif bir şirket kültürünü desteklemek için bu şirketleri taklit etmeniz geremiyor. Kendi şirket kültürünüzü geliştirmek için yapabileceğiniz çok şey var.

Verilerimiz mükemmel işyerlerinin şu altı alana odaklandıklarını gösteriyor:

Mükemmel bir işyeri kültürünün altı özelliği:

 

1. Toplum

2021 Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesindeki şirketlerin çalışanları, iyi günlerde birlikte kazanmayı, zor zamanlarda ise birbirlerine kenetlenmeyi deneyimlediklerini ifade ediyor.

En İyi İşverenleri diğer şirketlerden ayıran en önemli özellikler arasında şunlar bulunuyor:

  • Özel etkinliklerin kutlanması
  • Kârın paylaşılması
  • İşten çıkarma yoluna son çare olarak başvurulması

Birlik ve beraberliğin önemi, Hilton, AbbVie ve diğer birçok Great Place to Work-Certified™ şirketlerinde gördüğümüz, şirketlerin faaliyet gösterdikleri topluluklara yardım etmesini de kapsamaktadır. Birlik ve beraberlik ve topluluklara yardım faaliyetleri aynı zamanda daha iyi çalışan işbirliği için gerekli koşulları da yaratır.

 

2. Adil Olma

İnsanlar adil olmaya büyük önem atfeder. Çalışanların herkesin adil fırsatlara sahip olduğunu düşündüğü şirketler, istikrarlı bir şekilde daha pozitif çalışan deneyimleri bildirmektedir.

Adil olma, işyeri araştırmamızın ortaya koyduğu gibi, 2021 Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesindeki şirketlerin çok başarılı olduğu bir alandır. Bu şirketlerin çalışanları, eşit ücret ve takdir görme konularında kendi şirketlerine ulusal ortalamanın yüzde 37 ila 42 üzerinde puan vermektedir.

Bu şirketlerin çalışanları ayrıca iltimas ve siyasi gündemlerle hareket etme konularında daha az sorun bildirmektedir. Bu şirketler çalışan anketlerinde kendi çalışanlarına bu konulardaki deneyimlerini sorduklarında yüzde 38 daha yüksek puan almaktadır.

Şaşırtıcı bir şekilde adil ücret, çalışanların genel işyeri memnuniyetlerini ve çalışmaya devam etme niyetini en çok etkileyen faktör değildir. İşten gurur duyma ve güçlü liderlik gibi işyerinin daha az somut alanlardaki özellikleri daha fazla rol oynamaktadır.

Çalışanlar, yaptıkları iş karşılığında adil ücret almanın, işyerlerinin mükemmel olduğunu düşünme olasılıklarını iki kat artırdığını belirtmektedir. Fakat çalışanlar işlerinden gurur duyduklarında mükemmel bir işyeri olduğunu söyleme olasılığı 20 kat daha fazladır.

 

3. Güvenilir Yönetim

2021 Türkiye’nin En İyi İşverenleri şirketlerinin çalışanları, müdürlerini ve liderlerini daha güvenilir buluyorlar. Araştırmamıza göre, Türkiye’nin En İyi İşverenleri şirketleri çalışanlarının %83’ü yönetimin eylemlerinin sözleri ile uyuştuğunu söylerken, ortalama bir işyerinin çalışanları arasında bu oran %42’dir.

Güvenilir, inanılır ve samimi yöneticiler aşağıdakilere önemli ölçüde olumlu etki etmektedir:

  • Çalışanın elde tutulması
  • Genel işyeri memnuniyeti
  • Çalışanların şirketlerini tavsiye etme istekleri
  • İşyerinde ekstra çaba gösterme motivasyonu.

Çalışanların, yöneticilerinin dürüst ve etik davrandığını düşündükleri durumlarda, o işyerinde uzun süre çalışmayı isteme olasılıkları 5 kat, işyerinin mükemmel bir yer olduğunu düşünme olasılıkları ise 11 kat daha fazladır.

 

4. İnovasyon

Yöneticiler fikirleri ifade etmek ve önerilerde bulunmak için güveli bir ortam oluşturduklarında, çalışanların, işyerlerinin yenilikçi bir yer olduğunu düşünme olasılıkları 31 kat daha fazladır. Yenilikçi kültürlere sahip işyerleri çalışanlara sadakat ve güven aşılar ve daha fazla çaba sarf etme isteği uyandırır. 

Yenilikçi şirketlerin çalışanlarının, başkalarına bu işyerinde çalışmaktan gurur duyduklarını söyleme olasılıkları 4 kat, şirketlerinin çalışmak için mükemmel bir yer olduğunu düşünme olasılıkları 9 kat ve bir işi sonuçlandırmak için ekstra çaba sarf etme olasılıkları ise 4 kat daha fazladır.

 

5. Güven 

Birine kendisine güvendiğinizi gösterdiğinizde genellikle sizi haklı çıkaracaklarını hepimiz biliriz.

2021 Türkiye’nin En İyi İşverenleri şirketlerinin çoğu esnek saatlerde ve uzaktan çalışma konusunda çalışanlarına güvenmektedir. Bu esneklik, kendi hayatlarına da uyacak şekilde iş hedeflerine ulaşmaları konusunda kendilerine güvenildiğini hissetmeleri sebebiyle çalışanları daha özverili ve işlerine bağlı kılmaktadır.

Günümüzde birçok şirket, sınırsız ücretli izin dahi vermekte ve çalışanlarının istedikleri yerden çalışmasına izin vermektedir; güçlü çalışan ilişkileri bu politikanın kötüye kullanılmasını engellemektedir.

 

6. Çalışanlara Önem Verme

Her şirket çalışanlarına değer verdiğini söyler. 2021 Türkiye’nin En İyi İşverenleri çalışanlarına değer verdiğini söylemez, bunu gösterir. 

Örneğin bu yıl, COVID-19 salgını süresince çalışanlara olağanüstü destek verildiğini gördük.

DHL salgın süresince çalışanları rahatlatmak için fiziksel güvenliğin de ötesine geçti. Örneğin, şirket paket tarama cihazları üzerinden çalışanlarına motivasyon mesajları gönderdi. Ayrıca sanal yoga sınıfları sundu ve meditasyon seansları sağladı.

Ayrıca doğum izni uygulamasının iyileştirildiğini ve anne sütü taşıma yardımlarının daha yaygın hale geldiğini görüyoruz.

Bu altı alana dikkatli bir şekilde zaman ayırarak ve çaba harcayarak, çalışanlarınıza onları önemsediğinizi gösterebilir, çalışan deneyimini iyileştirebilir ve mükemmel bir şirket kültürü oluşturma yolunda ilerlemeye başlayabilirsiniz.

 

Küresel uzmanından işyeri kültürüne dair daha fazla fikir alın.

 0 (212) 236 50 20
© Great Place To Work® Institute Türkiye. Tüm hakları saklıdır
made with by CIC