Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
- Login cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
Targeting cookies
- Facebook Embeded

Çevrimiçi Kullanıcı Davranış Kuralları

Great Place to Work® Institute, Inc. (“GPTW”), şirketlerin ve toplulukların büyük işyerleri oluşturmasına yardımcı olan bilgi ve düşünce alışverişine uygun fırsatlar sunmak amacındadır. GPTW web sitesinde (Bundan sonra yalnızca “site” olarak anılacaktır) yayınlanan bir makaleye yorum yapabilir veya siteden bir bağlantıyı tıklayarak Facebook, Twitter ve LinkedIn dahil farklı sosyal mecralarda paylaşımda bulunabilirsiniz.

Yasalara ve Kullanım Koşullarına Uygunluk

Yorum göndermeyi veya sosyal medyada bizimle iletişim içerisinde olmanız, fikri mülkiyet yasaları ve gizlilik yasaları dahil (KVKK – Kişisel Verileri Koruma Kanunu) ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli tüm yasal ve hukuki düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt etmiş olursunuz.

Bu durumda sitenin koymuş olduğu hüküm ve koşullara (Terms & Conditions) uymayı da kabul etmiş olursunuz.

Aynı şekilde Facebook, Twitter veya LinkedIn gibi farklı sosyal mecraların koymuş olduğu hüküm ve koşullar da sizin için bağlayıcı olacaktır.

Çevrimiçi Kullanıcı Davranış Kuralları (“yönergeler”) ile sitede yayınlanan hüküm ve koşullar arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, GPTW yönergelerinin öncelikli olacağını kabul etmiş olursunuz. Benzer şekilde, buradaki yönergeler ile Facebook veya diğer sosyal medya mecraları tarafından yayınlanan hükümler arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda bu, GPTW yönergelerinin öncelikli olacağının kabulü anlamına gelir.

Kullanıcıların kurallarımızı ihlal etmesi gibi pek sık karşılaşmadığımız durumlarda, öncelikle uyarı gönderileceğini ve devamında gerekirse daha fazla ileti göndermesinin engelleneceğini lütfen unutmayınız.

Kullanıcı İçeriği

Tüm metin, grafik, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, video, mesaj, veri, bilgi veya diğer materyallerin (tümüne birden "kullanıcı içeriği" diyeceğiz) yani kullanıcı içeriğinin kişinin kendi sorumluluğunda olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Bu nedenle; paylaştığınız, yaydığınız veya ilettiğiniz bütün kullanıcı içeriği sizin sorumluluğunuz altındadır.

Dürüst, iyi niyetli ve bilgilendirme amacı taşıyan tartışma başlatacak paylaşımlar kabulümüzdür. Benzer tartışmaları teşvik etmek için bu yaklaşımlara hoşgörü göstereceğiz. İlişkileri zedeleyici paylaşımlar ve bilgilendirmeler kesinlikle hoş karşılanmaz. Zararlı içerikler ve paylaşımlar yaptığınızı tespit etmemiz durumunda gönderileriniz engellenecektir.

Pek sık rastlamadığımız bir tutum olsa da kurallarımızın ihlal edildiğini tespit etmemiz durumunda, öncelikle sizi uyaracağımızı, kural ihlalinin devam etmesi durumunda ise paylaşımda bulunmanızın engelleneceğini lütfen anımsayın.

Sitenin kullanım koşullarını kabul ederek aşağıda belirtilenleri yapmayacağınızı taahhüt etmiş oluyorsunuz:

(1) Yasadışı, taciz edici, küçük düşürücü, küfürlü, tehdit edici, müstehcen, zararlı, haksız, iftira niteliğinde veya başkalarının mahremiyetini ihlal eden herhangi bir kullanıcı içeriğini yayınlamak veya yaymak;

(2) Herhangi bir tarafın telif hakkını, ticari markasını, ticari sırrını, patentini veya diğer mülkiyet hakları dahil olmak üzere, uygun izin veya atıfta bulunmadan üçüncü taraf telif hakkı bulunan materyallerin kullanılması ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir kullanıcı içeriğini yayınlamak veya yaymak; uygun izin veya atıfta bulunmadan ticari markalar ve gizlilik yükümlülüğünü ihlal ederek üçüncü taraf bilgilerini (ticari sır olarak korunmuş olsun olmasın) kullanmak veya dağıtmak;

(3) Herhangi bir solucan, virüs veya diğer zararlı, yıkıcı veya yıkıcı dosyaları, kodları veya programları yayınlamak veya dağıtmak;

(4) Bu tür postaların gönderilmesini kabul etmeyen kişilere veya kuruluşlara herhangi bir reklam, promosyon malzemesi, zincir mektup, spam, önemsiz posta veya herhangi bir başka toplu e-posta göndermek veya dağıtmak;

(5) Herhangi bir kişi veya kurumu taklit etmek; herhangi bir kişi veya kuruluşla olan ilişkisini kasıtlı veya yanıltıcı bir şekilde yanlış beyan etmek; başlıklar, iade postaları ve internet protokol adresleri dahil olmak üzere iletişim bilgilerini kasıtlı olarak atlamak, silmek, sahte veya yanlış bilgi aktarmak veya iletilen herhangi bir kullanıcı içeriğinin orijinini gizlemek maksadıyla tanımlayıcıları farklı bir şekilde manipüle etmek;

(6) Yayınlama, yayma veya iletme hakkınız olmayan herhangi bir kullanıcı içeriğini yayınlamak veya yaymak;

(7) Normal diyalog akışını bozmak veya diğer kullanıcıların gerçek zamanlı alışveriş yapma deneyimlerini olumsuz yönde etkileyecek tutum ve davranışlarda bulunmak;

8) Siteye, siteye bağlı sunuculara, ağlara herhangi bir şekilde müdahale etmek, bozmak veya zarar vermek;

(9) Kişilik haklarına saldırmak veya diğer kullanıcıların itibarına zarar vermek, başka bir kullanıcıyı elektronik olarak izlemek veya taciz etmek;

(10) Diğer kullanıcıların inançlarına ve yaşam tercihlerine hakaret, saldırı, küçümseme veya alay etme;

(11) Diğer kullanıcılar hakkında kişisel veri toplamak veya saklamak;

(12) Yürürlükteki yasaların izin verdiği durumlar dışında, diğer kullanıcılar hakkında izin almadan bilgi toplamak ve yaymak; ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, başkalarının kişisel gizlilik haklarını ihlal edecek herhangi bir çalışma yürütmek;

(13) Siteyi herhangi bir yasadışı amaçla kullanmak;

(14) İzni olmadığı sürece, herhangi bir kişinin adı, soyadı veya herhangi bir tanımlayıcı bilgisini, bunlarla sınırlı olmamak üzere, nerede çalıştığı ya da tam olarak nerede yaşadıkları da dahil olmak koşuluyla kişisel verilerinin gönderiminde bulunmak veya yayınlamak; istisnai bir durum olarak bu yönergenin içeriğine uygun olmak üzere, bir şirket hakkında gerçek bilgiler gönderiyorsanız, gönderinizin doğru olması ve küçük düşürücü olmaması koşuluyla, bireylerin tam adlarını, iş unvanlarını ve konumlarını ekleme, gönderme ve paylaşma hakkına sahipsiniz;

(15) Yazılı izni olmadığı sürece birinin size gönderdiği özel mesajları başkalarına iletmek, göndermek veya paylaşmak;

(16) Kaba veya müstehcen olmamak koşuluyla, sizi diğer kullanıcılara tanıtan bir ekran adı kullanmak ve bulmak;

Fotoğraf

 (17) Tüm yönergelerimizle uyumlu olmak koşuluyla, fotoğrafçıdan ve tasvir edilen herhangi bir kişiden yazılı onay almanız koşuluyla, fotoğraf yayınlayabilirsiniz.

Diğer Web Siteleri

 (18) Yönergelerimizle tutarlı olması koşuluyla kullanıcılar bağlantı verdiğiniz veya yönlendirdiğiniz web sitelerinden, söz edebilir, bağlantı paylaşabilir veya üzerinde tartışabilirsiniz.

Yönergelerin ihlali ne anlama gelir?

 (1) Bu yönergeleri ihlal etmeniz durumunda, öncelikle bir uyarı alırsınız, ardından askıya alınma süreci ve nihai olarak siteye katılımınız kalıcı olarak yasaklanacaktır.

(2) Yasaklama, GPTW'nin takdirine bağlı olarak yapılır ve kullanıcının yönergelerimize uymama konusundaki ısrarı nedeniyle almış olduğumuz kararın bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Kullanıcı İçeriği / Yazışma

GPTW'nin genel olarak kullanıcı içeriği için ön elemeden geçirmediğini, ancak GPTW ve onun iştiraklerinin kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir kullanıcı içeriğini düzenleme, reddetme, kaldırma veya taşıma hakkına sahip olacağını (yükümlülük barındırmadan) kabul etmiş sayılırsınız. GPTW ve bileşenleri, GPTW'nin tamamen kendi takdirine bağlı olarak, yasal veya başka nedenlerden dolayı sakıncalı olduğuna kanaat getirdiği herhangi bir kullanıcı içeriğini yayınlamama hakkına sahiptir.

GPTW'nin kullanıcı içeriğini korumak amacıyla ve yasa gereği böyle bir koruma veya ifşanın zorunlu olmasının ancak iyi niyetli bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurgular ve;

  • Yasal sürece uymak için makul ölçüde ve gerekli olması durumunda iyi niyetli olarak kullanıcı içeriğini ifşa edebileceğini kabul etmiş sayılırsınız.
  • Herhangi bir kullanıcı içeriğinin üçüncü tarafların haklarını ihlal ettiğine ilişkin iddialara yanıt vermek veya;
  • GPTW'nin, kullanıcıların ve kamuoyunun haklarını, mülkiyetini veya kişisel güvenliğini korumak amacıyla hareket ettiğini kabul etmiş sayılırsınız.

Kullanıcı içeriğinde bulunan kişisel verilerin kullanımına ilişkin ayrıntılar Gizlilik Politikası (Privacy Policy) başlığında verilmiştir.

Kullanıcı içeriğini sitede yayınlayarak veya sitede kullanacağınız kullanıcı içeriğine ilişkin veriler;

(1) Kullanıcı içeriğini yayınlamak veya iletmek için gerekli tüm lisansları, onayları, feragatleri, yayınları, yetkileri ve/veya izinleri aldığınızı GPTW'ye beyan ve garanti etmiş olursunuz.

(2) GPTW'de yayınlanan içerik geri alınamaz. İçeriğin sitede yayınlanması sayesinde bu verileri telifsiz ve lisanssız bir şekilde kullanmak, çoğaltmak, değiştirmek, uyarlamak, yayınlamak, çevirmek, dağıtmak, iletmek, kamuya ilişkin türev yapıtlar oluşturmak, kısmen veya tamamen herkes tarafından ulaşılabilir kullanıcı içeriğini kamusal alanlarda kullanmak, sonraki gelişmelere uygun şekilde gelişen teknolojik ve dijital ortamlarda kullanmak ve yayınlamak hakları GPTW'ye verilmiş olmaktadır.

Siteyi kullanarak sitede yer alan ama GPTW'nin sorumlu olmadığı diğer kullanıcıların görüş ve koşullarını da kabul etmiş sayılırsınız. Yine, sitede yayınlanan kullanıcı içeriğinin doğruluğundan GPTW'nin sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız. Herhangi bir kullanıcı içeriğinin kullanımıyla ilişkili tüm süreci, söz konusu verilerin, görsel veya yazılı bilgi ve belgelerin doğruluğuna, güvenilirliğine veya kabulüne ilişkin tüm riskleri kabul ve beyan etmiş olursunuz.

Site için tarafınızdan GPTW’ye gönderilen sorular, yorumlar, öneriler, eleştiriler ve benzerleri de dahil olmak üzere, bütün materyal, doküman veya mektuplar gizli değildir ve özel veya kişisel hak iddialarından arınmış sayılacaktır.  Yazışmalarda (i) "Yayın için değil" veya (ii) Bu materyal dağıtılamaz "özel ve tescilli" bilgiler içermediği açıkça belirtmedikçe özel ve kişisel hak talepleri olmayan gizli ve ücretsiz doküman olarak kabul edilecektir. GPTW, kısıtlama notu koymadığınız materyallerle ilgili herhangi bir yükümlülüğe sahip olmayacaktır. Bu nedenle GPTW, söz konusu malzemeleri çoğaltmak, kullanmak, açığa vurmak, sergilemek, kamuya açık hale getirmek, sergilemek, dönüştürmek, düzenlemek, kısmak, türev çalışmalar oluşturmak ve/veya dağıtmak haklarına koşulsuz sahip olacaktır. Ayrıca, yayınladığınız yazılı ve görsel tüm materyalin Google veya Yahoo gibi arama motorları tarafından dizine eklenebileceğini de kabul etmiş olursunuz. Ayrıca, GPTW, GPTW'ye ilettiğiniz herhangi bir gönderide yer alan düşünceleri, kavramları, know-how'ları veya teknikleri, herhangi bir amaç için, kendiniz de dahil olmak üzere herhangi bir tazminat veya başka bir yükümlülük olmaksızın kullanmakta serbesttir.

İçeriğin Depolanması

GPTW’nin tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve size önceden bildirimde bulunmaksızın, site aracılığıyla oluşturulan, yayılan veya iletilen kullanıcı içeriği için maksimum miktarda depolama alanı oluşturabileceğini kabul etmiş oluyorsunuz. GPTW'nin, site aracılığıyla oluşturulan, yayılan veya iletilen herhangi bir mesaj, ileti veya diğer kullanıcı içeriğinin silinmesi veya saklanması konusunda hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmadığını da kabul etmiş oluyorsunuz.

Üçüncü Tarafla Olan İletişim

Üçüncü taraflarla site üzerinde veya site aracılığıyla olan iletişim ve ilişkiler yalnızca sizin ve üçüncü tarafın sorumluluğundadır. GPTW, bu tür üçüncü taraflardan edinilebilecek hiçbir mal veya hizmet alımına ilişin sürece müdahil olmaz, herhangi bir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. Taraflar arasında meydana gelecek olan herhangi bir kayıp veya zarar konusunda GPTW’nin hiçbir yükümlülüğü olmadığını kabul etmiş olursunuz. GPTW, üçüncü taraflardan alınan hiçbir mal veya hizmete ilişkin herhangi bir beyan ya da taahhütte bulunmamaktadır ve sorumlu değildir.

Fesih

GPTW’nin tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve herhangi bir zamanda site kullanımınızı sonlandırabileceğini, kullanıcı içeriğinizi kısmen veya tamamen siteden kaldırabileceğini veya silebileceğini, herhangi bir nedenle size önceden haber vermeksizin kabul etmiş olursunuz.   

Ayrıca, siteyi kullanımınızın veya erişiminizin sona ermesinin sonuçları nedeniyle GPTW'nin size veya üçüncü bir tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul etmiş olursunuz. Siteyi kullanımınızın veya siteye erişiminizin herhangi bir şekilde sona ermesi durumunda, fikri mülkiyet hakları, tazminat, feragatname, garanti, sorumluluk sınırlamaları ve yürürlükteki yasalara ilişkin hükümlerin bu tür sonlandırmadan vareste tutulduğunu kabul etmiş olursunuz.

Çeviri

Bu “Çevrimiçi Kullanıcı İçeriği Yönergeleri”, GPTW’ye bağlı web sitelerinde dünya çapında ve çok sayıda dilde yayınlanmaktadır. Okuduğunuz dilde bu metnin akıcı olmadığını düşünüyorsanız, lütfen özgün metnin bulunduğu Great Place to Work® web sitesini ziyaret edin. Sorularınız için “CONTACT US / BİZE ULAŞIN” özelliğini kullanabilirsiniz.

© Great Place To Work® Institute Türkiye. Tüm hakları saklıdır
made with by CIC