Çalışanlarınız değişime ayak uyduruyor mu ?

Büyüme, birleşme ve satın almalar, stratejik kaymalar, liderlik geçişleri, mevzuata uyum, teknolojinin adaptasyonu, pazarın sorunları, bütçe kesintileri ... gerçek şu ki, organizasyonunuz belirli bir dönemde mutlaka bu önemli değişiklikler ile yüz yüze gelecektir. Bu değişiklikler, işletmelerin her zamankinden daha hızlı bir şekilde adapte olmasını gerektirmektedir. Çalışanlarını bu değişikliklere uyum sağlamaya hazır mı? Örgütünüz fırsatlardan yararlanmaya veya yeni zorluklarla başa çıkmaya nasıl yardımcı olabilir? Değişim bugünün koşullarında olumlu sonuçlar yaratabilir, ancak doğru yönetilmediğinde bozulmalara ve strese neden olur.

Değişim atmosferinde çalışlarınızdan yeni süreçleri benimsemeleri ve sahiplenmeleri istenecektir. Yeni teknolojilere adapte olmak, Yeni liderlik stillerine uyum sağlamak, İş güvenliği ile ilgili endişeler. Liste bu şekilde uzayıp gidiyor. Güven düzeyi düşük bir kurum kültüründe , sürekli değişim ciroyu artırabilir ve süreçlerin ve yenliklerin kabulünü yavaşlatabilir. İletişimsizlik hatalarına ve kalite sorunlarına yol açabilir ve başta psikolojik sağlık olmak üzere pek çok alanda tehlikeli sonuçlar yaratabilir.

Great Place to Work değişime uyum sağlayabilecek çevik ve mükemmel bir kurum kültürü yarmanızda yardımcı olur

Mükemmel kurum kültüründe;

  • İletişim daha iyi ve daha şeffaftır, çalışanlar değişim ve yeniliklere daha hızlı uyum sağlarlar.
  • Liderler, problemlerin dürüst ve açık bir ortamda tartışılmasına zemin hazırlarlar.
  • Liderler ve çalışanlar risk ve sorumluluk almakta daha isteklidir.
  • Çalışanlar fikirleri paylaşmaya ve tartışmaya istekli oldukları için kararlar daha etkili olur.
  • Çalışanlar, liderleri ve takım arkadaşlarına güvenir ve bu ortam değişime olan direncinin azalmasına neden olur.
  • Turnover oranları kriz zamanlarında azalır.

Organizasyonunuzun gelişiminde hangi adımlarda destek olabiliriz;

  • Kurum kültürünüzün güven derecesini ölçümleyin, mevcut kurum kültürünüz hakkında cevaplar bulun.
  • Liderler ve takımlar arasında güçlü, açık iletişimi yüksek bir kültür oluşturun.
  • Yöneticilerin güven ve saygı temelli kurum kültürü yaklaşımını sahiplenmesine yardımcı olun.
  • Çalışanlarınızın katılımı ve şirketin finansal performanslarına sağladığı iyileşmeyi ölçün.

 

 

© Great Place To Work® Institute Türkiye. Tüm hakları saklıdır
made with by CIC