Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
- Login cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
Targeting cookies
- Facebook Embeded

Çalışan Anketi Sonuçlarınızı Paylaşmak İçin İpuçları

Organizasyonların birçoğu için çalışanlarından bir anketi doldurmalarını istemek işin kolay kısmıdır. Asıl gözden kaçırılan ve daha zor olan kısım ise, çalışan anket sonuçlarını raporlamak ve geri bildirime dayalı olarak harekete geçmektir.

Sizlere bu hususta yardımcı olmak için, organizasyonların iş yeri kültürlerini ve çalışan deneyimlerini araştırmalarına, geliştirmelerine destek olma konusundaki 30 yıllık deneyimimize dayalı tavsiyelerimizi paylaşmak istiyoruz. 

Anket sonuçlarını tüm organizasyon ve departman seviyesinde paylaşın

Çalışan anketi sonuçlarını sunmanın en yaygın yolu olan kademeli yaklaşımda, sonuçların yöneticiler tarafından iletilmesinin dengelenmesi adına, seçilen departman yöneticilerine, verilere erişim imkânı sunulmasıdır.

Yöneticilerin kendi departmanlarına ilişkin sonuçları inceleyip analiz ettikten sonra, ekipleriyle geri bildirimler ve trendler üzerine net bir yaklaşımla görüşmeler yürütmeleri ve departman düzeyinde eylem planları hazırlamaları önemlidir. Bu planlar daha sonra kıdemli liderlere gönderilebilir veya İK tarafından takip edilebilir.

Elde edilen anket sonuçlarının, sonuçların alınmasından sonraki bir ay içinde organizasyon geneli ile CEO tarafından paylaşılması etkili bir yaklaşımdır. Liderlerin gerçekleştirecekleri paylaşımların, çoğu zaman birden fazla kanal üzerinden kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir.

Bunun için organizasyondaki tüm çalışanların katıldığı toplantılar ve herkesin erişebildiği videolar, haber bültenleri veya e-posta mesajları gibi yöntemler kullanılabilir. Sonuçların sunulmasının ardından, odaklanılan alanların sınırlandırılması için, en az bir yönetici sponsorunun katıldığı organizasyon çapında bir eylem planı gelmelidir.

Çalışan anketi sonuçlarının paylaşımında ne kadar detaya inilmeli?

Uygulamalar, paylaşılan bilgilerin kapsamına göre farklılık göstermektedir. Bazı organizasyonlar tüm çalışanlarla yalnızca önemli sonuçları paylaşırken, bazıları çalışanların yorumları da dahil olmak üzere tüm verileri paylaşmaktadır. Organizasyon olarak, sonuçların şeffaf paylaşılmasına hazır olma durumu da değişiklik gösterir.

Çalışan yorumlarını olduğu gibi paylaşmadan önce organizasyonun buna hazır olup olmadığını (anonimlik ve süreç çerçevesinde, güven duygusu ve cesaret ölçülür) dikkatle değerlendirmenizi ve bu süreçte sonuçları olabildiğince şeffaf tutmanızı öneriyoruz. Şeffaflığın tanımının organizasyondan organizasyona ve zamanla değişeceğini de unutmamak gerekir.

Anket sonuçlarını paylaşırken dikkat edilmesi gereken 4 temel nokta

Çalışan anketinizin sonuçlarını paylaştıktan sonra gerçekleştireceğiniz görüşmelerde aşağıdaki dört alan üzerinde durmanızı öneririz. Liderlerin süreci ne kadar ciddiye aldıkları, geri bildirimi ne seviyede içselleştirdikleri ve ekipleriyle birlikte nasıl ele aldıkları organizasyonunuzu herkes için harika bir iş yeri haline getirme kararlılığına dair net bir mesaj verecektir.

Anket süreci

 • Anketin neden önemli olduğunu açıklayın.
 • Herkesin samimi geri bildirimini beklediğinizi bir kez daha dile getirin.
 • Anket sürecini ve nasıl yapıldığını özetleyin.
 • Çalışanları, anket yanıt oranı konusunda bilgilendirin.

Anket sonuçlarının yorumlanması

 • Çalışanların yanıtlarına önem verdiğinizi onlara göstermek ve iş yeriyle ilgili mevcut algılarını anlamak için anket verilerinden çıkarımlarınızı mutlaka aktarın.
 • Sonuçlara dair yorumlarınıza dayalı olarak, odaklanmayı planladığınız kilit ve öncelikli aksiyon alanlarınızı ve eylem planlarınızı belirtin.
 • Sonuçlara ilişkin yorumunuzu, çalışan geri bildirimleri ışığında gözden geçirin.

Eylem planları

 • Çalışanlara, anket sonuçlarına dayalı eylem planına ilişkin, zamanlama konusu da dahil olmak üzere beklentilerinizi aktarın.
 • Öncelikli odak alanlarının nasıl ele alınacağı konusunda karar alma sürecine ekip üyelerinin katılmasını sağlayın.
 • Bu beklentilerle ilgili çalışan geri bildirimlerini ve endişelerini dinleyin.
 • Başarınızı ölçmek için kendi net ve erişilebilir yöntemlerinizi geliştirin.

Aksiyonlarınız ve odak alanlarınız ile ilgili ilerlemeyi ve başarıları paylaşın

 • Ekip üyelerini değişiklikler konusunda bilgilendirmek için düzenli toplantılar planlayın.
 • Çalışanları, iş yerinde iyileştirmeler yapılmasına katkı sağladıkları için takdir edin.
 • Belirlenen iyileştirme hedeflerine ulaşmak için dikkat edilmesi gereken alanlara odaklanmalarında çalışanlara sürekli destek sağlayın. 

Çalışan deneyimi konusundaki farkların kapatılması ve seçili odak alanlarında ilerleme kaydedilmesi için, organizasyonların süreç ve sonuçlar ile ilgili geri bildirim almaya yönelik olarak düzenli nabız yoklama anketleri uygulamaları değerli ve önemlidir.

Çalışanlar değişimi fark ediyor mu? Seslerine kulak verildiğini düşünüyorlar mı? Bu geri bildirim, hangi liderlerin veya ekiplerin ek desteğe ihtiyaç duyabileceğini ortaya çıkaracak ve uzun vadede sürecinizi geleceğe yönelik olarak optimize etmeniz için ihtiyacınız olan rehberliği sağlayacaktır.

Çalışanlarınızın sesini dinlemek ve organizasyonunuzda hangi konularda iyileştirmeler yapmak istediğiniz konusunda desteğe mi ihtiyacınız var?

Bu fikirleri organizasyonunuzda hayata geçirmek isterseniz, bize ulaşın.

 Bültenimize Abone Olun

0 (212) 236 50 20
© Great Place To Work® Institute Türkiye. Tüm hakları saklıdır
made with by CIC