Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
- Login cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
Targeting cookies
- Facebook Embeded

Çalışan Esenliğinin 5 Boyutu

Liderler zihinsel desteğinin, amaç duygusunun, finansal sağlık ve anlamlı ilişkilerin hakim olduğu bir iklim oluşturarak çalışanlara gelişim imkanı sağlayarak pozitif bir esenlik seviyesine ulaşmalarının zeminini hazırlayabilirler.

Ofiste spor salonu kurulması ve meditasyon için molalar vermek güzel uygulamalar olsa da, çalışan esenliği fiziksel zindelik ve zihinsel farkındalıktan çok daha karmaşıktır.

Great Place To Work® olarak çalışan esenliğinin gerçek kaynaklarını keşfetmeyi amaçlayan özel bir araştırmanın sonuçlarını açıklıyoruz.

Ortalama bir çalışanın günlük rutininde esenlik ve iş yeri ile ilgili deneyimlerini daha iyi anlamak amacıyla yapılan çalışmada 37 ülkeden 14 bin kişinin katıldığı bir anket gerçekleşirdik. Çalışan deneyimini etkileyen birçok faktör olsa da pozitif bir çalışan esenliği için ihtiyaç duyulan iklimin oluşturulmasında beş temel faktör öne çıkıyor:

1. Zihinsel ve duygusal destek

Bu faktör, pozitif zihinsel enerji oluşturacak ve bunu sürdürecek duygu ve deneyimlerle ilişkilidir. İyi seviyede zihinsel ve duygusal desteğe sahip olan çalışanların, psikologların ”olumlu yükleme“ veya ”iyimser yükleme“ olarak adlandırdıkları yaklaşımı sergilemesi daha olasıdır.

Olumlu yükleme, çalışanlarda psikolojik sermayenin bileşenleri olan iyimserlik, enerji, umut ve güven duygularının oluşmasına yardımcı olabilir.

Pozitif zihinsel enerji, bireyin çevresine veya iş yerine bakışını ve bunlara ilişkin algısını önemli ölçüde etkileyebilir. Güçlü zihinsel ve duygusal destek gören bireyler, iş yerinde deneyimledikleri stres ve kaygıyı daha iyi yönetebilir.

2. Amaç duygusu

Amaç duygusu, iş yerinde üç şeyin deneyimlenmesinden ileri gelir:

  • Tatmin
  • Anlam
  • İlerleme

Güçlü bir amaç duygusu, çalışanların daha dirençli olmasıyla ve iş yerleri hakkında daha olumlu görüşlere sahip olmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Bir çalışanın rolünü organizasyonun misyonuyla uyumlu hale getirmek veya görevlerini kritik olarak tanımlamak, çalışanda daha güçlü bir amaç veya kendini gerçekleştirme duygusunu teşvik edebilir.

3. Kişisel destek

Güvenin ve saygının hakim olduğu bir atmosfer oluşmasına yardımcı olan başka çalışanlarla, özellikle de liderlerle birlikte çalışmak, çalışan esenliğinin önemli bir unsuru olabilir.

İş yerinde yüksek düzeyde esneklik ile işi üzerinde söz sahibi olma imkanı tanınan ve hedeflerine ulaşmak için gerekli kaynaklara sahip olan çalışanlar, kişisel düzeyde desteklendiklerini açıkça görecektir.

Liderler, gelişim ve kariyerde ilerleme fırsatları sunarak da çalışanlarını desteklediklerini gösterebilirler.

4. Finansal sağlık

Çalışanların yeterli finansal kaynağa sahip olmaması halinde duyacakları endişe ve korku, bakış açılarını etkileyebilir.

Çalışanların aldıkları ücretten hiçbir zaman memnun olmayacağını iddia edenler olsa da, çalışanların kendilerini finansal olarak güvende hissedecek ve özgürce yaşayabilecek düzeyde maaş almaları önemlidir.

İş yerinde maaş adaletsizliği olması da çalışanların finansal durumlarından şikayetçi olmasına yol açabilir. Bu, adil ücret ve terfi uygulamalarının önemini ortaya koymaktadır.

5. Anlamlı ilişkiler

Destekleyici sosyal ilişkiler, daha düşük seviyede stresle ilişkilendirilebilir. Çalışanların iş yerindeki arkadaşları ve liderleriyle her iki tarafın da birbirini anladığı ve önemsediği anlamlı ilişkiler kurması, özellikle bu ilişkilerin kişisel ihtiyaçları desteklediği durumlarda iş yeri deneyiminin ayrılmaz bir parçası haline gelir.

Psikolojik açıdan güvenli hissetmek ve iyi bir ekip çalışması için eşitliğin ve kapsayıcılığın hakim olduğu bir ortam gerekir. Böyle bir ortam, aidiyet duygusunun gelişmesini de teşvik edecektir.

İş yerlerinin geleceği üzerinde oluşturacağı etkiden dolayı işverenlerin acilen çalışan esenliği konusuna eğilmeleri gerekiyor. Organizasyonunuz bu alanlardan bir veya daha fazlasına odaklanarak daha sağlıklı bir iş yeri inşa etmenin ve çalışanları elde tutmanın temellerini atabilir.

 

Organizasyonunuzdaki çalışan deneyimini ölçümlemek ve iyileştirmek için Great Place To Work® çalışan deneyimi anket platformu Emprising hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın, daha güçlü bir çalışan deneyimi inşa etmenizde size destek olmak için hazırız.Bültenimize Abone Olun

0 (212) 236 50 20
© Great Place To Work® Institute Türkiye. Tüm hakları saklıdır
made with by CIC