Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
- Login cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
Targeting cookies
- Facebook Embeded

Kadınlar İçin Adil Bir İş Yeri Oluşturmanın 5 Yolu

Kadınların önemsendiği ve kendilerini iyi hissettikleri bir iş yeri kültürü oluşturmak için mentörlük, görünürlük ve ilişki kurma fırsatları oluşturun.

Kadın çalışanlarınızın organizasyonunuzdaki deneyimlerinin büyük çeşitlilik gösterdiğinin siz de farkındasınızdır.

Deneyim farklılıkları, organizasyonların bir grup çalışanla elde ettikleri başarıyı tüm çalışanlara yaymaları için bir fırsattır. Peki değişime nasıl başlayabilirsiniz?

 

İşte kendi organizasyonunuzda harekete geçebileceğiniz beş alan:

 

1. Ücret farkını ortadan kaldırmak için planlar belirleyip geliştirin.

Araştırma verilerine göre son 20 yılda, cinsiyete dayalı ücret farklarında kayda değer bir değişim olmadı. 2022 yılında kadınların ortalama ücretleri, erkeklerin ücretlerinin yüzde 82'si seviyesindeydi. 2002'de bu oran yüzde 80 olarak kaydedildi.

Peki, bu ücret farkının sebebi ne? Araştırmaya göre ücret farkı, aile ve bakmakla yükümlü olunan kişiler hakkındaki sabit kültürel normlardan kaynaklanıyor ve erkeklerle daha eşit koşullarda başlamalarına rağmen kariyerlerinin ilerleyen dönemlerinde, cinsiyet eşitliği ne yazık ki ortadan kalkıyor.

Artan iş yerinde esneklik de bize bu konuda bazı cevaplar veriyor.

Kadınların maruz kaldığı ücret farklılıklarını  ortadan kaldırmak imkansız değil.  Best Workplaces for Women™ listesine giren organizasyonlarda, kadın çalışanların yüzde 81'i, ücretlerin adil olduğunu ve organizasyonlardaki erkeklerle aralarında kayda değer bir fark olmadığını söylüyor.

2. Çalışanların farkında olmadıkları potansiyellerini siz keşfedin.

Liderler, spesifik bir görev için daha uygun bir aday olmalarını sağlayacak niteliklere veya deneyime sahip olmayan çalışanlara inanmaktan çekinmemelidir. Liderler, bu cömert ilk adımı atmadığı takdirde güven inşa etme ve iş yerini dönüştürme yolculuğuna başlamak zordur.

İlk adım genellikle liderlerden gelmek zorundadır:  Verimli bir döngü başlatmak istiyorsanız, öncelikle inandığınızı göstermelisiniz. Alışılagelmiş uygulamaları bir ölçüde yıkan adımlar atmalısınız.

''Başarının temelinde liderlik yatar''

3. Organizasyonunuza yeni katılan kadın çalışanlarınızı sıcak bir şekilde karşılayın.

İşe başlatma sürecindeki deneyimler , genellikle çalışanların iş yerinde kendileri gibi davranma konusunda rahat hissedip hissetmeyeceklerini etkiliyor. Oluşturacağınız ilk izlenimler, gerçek anlamda kapsayıcı olmak için ilk fırsatı sunar.

4. Kadın çalışanlarınızın görünürlüğünü güvence altına alın.

Pek çok organizasyonun performans ve üretkenliğe tam anlamıyla odaklandığı 2023 yılında, kadınların üst düzey liderler nezdinde görünür olması büyük önem taşıyor.

Özellikle esnek çalışma imkanı, giderek artan performans odaklı yaklaşım ile çelişkili görünüyor. Peki, pandemi sonrası artan esnek çalışma fırsatlarından yararlanan kadınlar, terfilerde göz ardı mı edilecek?

Hibrit çalışmanın endişe verici sonuçlarından birisinin, liderlerin kendi ağlarının dışındaki çalışanlarla temasının azalması ve yetersiz seviyede temsil edilen grupların terfi almasını engellemesi olduğunu söyleyebiliriz.

Görünürlük sağlamanın bir yolu da, liderlik geliştirme programlarıdır.

5. Kadın çalışanlarınızın hikayelerini anlatmalarına yardımcı olun.

Çalışanlar, hayat deneyimlerini organizasyonun geri kalanıyla paylaşma fırsatı bulabiliyor mu?

Liderleriniz çeşitlilik sergileyen kadın çalışanlarınızdan oluşan gruplarla bir araya geliyor mu? Hatta onların hikayelerini duyabiliyorlar mı? Bu, çalışanları bizzat tanımanız için yardımcı olacaktır.

Çalışan hikayelerine ulaşmak için önemli bir araç da çalışan temsilci gruplarıdır.

Farklı demografilere sahip çalışanlarınızın iş yerinde nasıl desteklenebileceğini ve takdir edilebileceğini değerlendirmek üzere farklı grupların bir araya gelmesini öneriyoruz.

Kadın çalışanlarınız için bir çalışan temsilcisi gurubu oluşturabilirsiniz. Örneğin kadın çalışan temsilci grupları ve engelli çalışanlarınız için kurduğunuz çalışan temsilcisi gruplarını araya getirseniz ve bu farklı gruplar 'İş yerimizde kadınlara daha iyi destek olmak için ne yapabiliriz?' konusunda bir diyalog yürütse nasıl olur?

 

Abone olun

Great Place To Work® kurum kültürü ve çalışan deneyimi üzerine hazırlanan farklı içeriklere anında ulaşmak için bültenimize abone olun ve harika bir iş yeri oluşturma konusunda çalışan liderler arasında yerinizi alın.Bültenimize Abone Olun

0 (212) 236 50 20
© Great Place To Work® Institute Türkiye. Tüm hakları saklıdır
made with by CIC