Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
- Login cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
Targeting cookies
- Facebook Embeded

En İyi İş Yerleri Yeni Fikirlerin Konuşulduğu Kültürleri Nasıl İnşa Ediyor?

İş dünyası, giderek karmaşıklaşan bir rekabet ortamında ayakta kalmak için sürekli olarak evrim geçiriyor. Rekabet avantajını elde etmenin ve sürdürmenin yolu ise inovatif ve destekleyici bir iş kültürü oluşturmakla mümkün hale geliyor. Bu, sadece çalışan memnuniyetini değil, aynı zamanda şirketin genel performansını artırmayı amaçlayan bir strateji.

Bu yıl 367 şirketin değerlendirildiği 2023 Best Workplaces for Innovation By All™ araştırmamızda, toplamda 40 organizasyon listede yer almaya hak kazandı. Bu öncü şirketler, çalışanlarının yaratıcılığını destekleyecek ve yeni fikirler üretmelerini sağlayacak iş yeri ortamları ile standart şirketler arasında oldukça büyük bir fark yaratıyor. Herkesin fikirlerini özgürce paylaşabileceği ve yöneticileri tarafından yeni fikirlerin üretilmesi konusunda desteklendiği iş ortamları, takım ruhu ve ekipler arası iş birliği gibi unsurları güçlendirerek organizasyonların sürdürülebilirliğine ve performansına katkı sağlıyor.

Organizasyon kültürüne entegre ettikleri çalışan fikirleri ile inovasyonu bir adım öteye taşıyan Innovation By All™ 2023 liste şirketleri, harika bir iş yeri deneyimini herkes için kapsayıcı bir şekilde sunuyor ve bu durum organizasyonların ekonomik performanslarına da oldukça olumlu bir katkı sağlıyor.

Bu bağlamda, liste şirketleri ve standart şirketler arasındaki Trust Index çalışan anketindeki farklar, inovatif ve destekleyici uygulamalarının etkinliğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Innovation ByAll veri blog 2027

Çalışan katılımı ve fikir paylaşımı

İnovasyon, farklı bakış açılarından beslenir. Şirketler, çalışanların fikirlerine değer vererek çeşitliliği teşvik etmeli ve iş birliğini desteklemelidir.

Çalışanların fikir ve önerilerini değerlendiren yöneticiler, iş birliğine dayalı bir ortam teşvik eder. Liste şirketlerindeki yöneticilerin çalışanlarını “gerçekten” dinleme ve fikirlerine önem verme oranı standart şirketlere göre %33 daha yüksek. Çalışanlar, duyulduklarını ve fikirlerine önem verildiğini hissettiğinde daha iyi karar alma süreçleri oluşuyor ve çalışanların iş tatmini artıyor.

Ayrıca, şirket içi kararlara çalışanların dahil edilmesi, güçlü ve bağlı bir iş gücünün oluşmasına katkı sağlar. Liste şirketlerindeki yöneticilerin %80'i, çalışanlarına karar alma süreçlerinde yer veriyor. Bu, çalışanların sorumluluk duygusunu artırıyor ve şirket hedefleriyle daha güçlü bir bağ kurulmasına olanak tanıyor.

Düzenli olarak gerçekleştirilen inovasyon atölyeleri, fikir paylaşım platformları aracılığıyla çalışanların seslerini duyurmalarını teşvik etmek veya başarılı fikirler için bir ödüllendirme sistemi oluşturmak gibi örnek yaklaşımlar çalışan katılımını artırmak noktasında fark edilir bir etki sağlar.

Yöneticilerin iyi çalışmayı ve özel çabayı takdir etmesi

Yöneticilerin çalışanların çabalarını takdir etmeleri, pozitif bir iş ortamının temelini oluşturur. Anket verilerine göre, liste şirketlerinde yöneticilerin çalışanların iyi performansını ve özel çabalarını takdir etme oranı %78 iken, standart şirketlerde bu yaklaşımı benimseme oranı %44.

Bu takdir, motivasyon ve sadakati artırırken, çalışanların üretkenliğini ve şirkete bağlılığını da güçlendiriyor. Ayrıca, mükemmellik kültürünü teşvik ederek, olumlu bir çalışma ortamı yaratıyor.

Yöneticiler, düzenli olarak çalışanlarına geri bildirimde bulunarak ve başarılarına vurgu yaparak takdirlerini ifade etmelidir. Ayrıca, çalışanların katkılarını şirket içinde öne çıkaran bir ödül veya tanıma programı başlatmak da bir fark yaratabilir. Bu, sadece bireyleri değil, aynı zamanda tüm şirket kültürünü olumlu yönde etkiler.

Sonuç ne olursa olsun yeni fikirleri kutlamak

Yenilik ve başarı, her zaman olumlu sonuçlanmayabilir. Ancak şirketler, yeni ve daha iyi çalışma yöntemlerini denemeyi cesaretlendirdiğinde ve sonuç ne olursa olsun bu çabaların kutlanıldığı bir ortam yarattığında; çalışanları risk almayı teşvik eder, organizasyonların sürekli iyileşme kültürünü destekler.

Liste şirketlerinde çalışanların %85’i, iş ortamlarında karşılaşabilecekleri kasıtsız hataların, iş sürecinin bir parçası olarak kabul edildiğini söylüyor. Bu yaklaşım öğrenme odaklı bir ortama zemin hazırlıyor, dolayısıyla çalışanların korku yerine yenilik yapmaya ve risk almaya odaklanmalarına olanak tanıyor.

Sürekli kontrol olmaksızın çalışanlara ve takım ruhuna güvenmek

Çalışanlara güven, özerklik ve sorumluluk duygusu yaratır. İnovatif bir ortamı destekleyen şirketlerin yöneticileri %85 oranında sürekli kontrol olmaksızın çalışanlarına güveniyor ve çalışanların birbirlerine güvenebileceği bir takım ortamı oluşturduklarını belirtiyor. Etkili bir takım çalışması, şirketin başarısı için kritik öneme sahiptir. Bu tarz bir çalışan deneyimi, yaratıcı düşünceyi teşvik eder ve çalışanların potansiyelini daha iyi ortaya çıkarmalarına fırsat tanır.

Gerekli değişiklere hızlı uyum ve eğitim imkanları sağlamak

Şirketler, hızla değişen iş dünyasına ayak uydurabilmek için esnek olmalıdır. Bu, organizasyonların rekabet avantajını korumasına yardımcı olur. Çalışanlar için mesleki gelişim imkanları sunmak ise hem bireylerin kariyerlerini ilerletmelerine yardımcı olur hem de şirket içinde yetişen yetenek havuzunu zenginleştirir. Standart şirketlerde çalışanların sadece %51’i bu gibi eğitim imkanlarına sahip olduğunu düşünürken, bu oran listeye girmeye hak kazanmış şirketlerde %81 olarak karşımıza çıkıyor.

İnovatif ve destekleyici bir kurum kültürü oluşturmak, modern iş dünyasında sürdürülebilir başarının anahtarıdır. Yüksek performanslı şirketler, bu unsurları benimseyerek rekabet avantajını güçlendirmekte ve geleceğe daha güvenle bakmaktadır. İnovasyon, sadece bir strateji değil, aynı zamanda iş dünyasında yeni bir çağın başlangıcını da simgeliyor. 

Innovation By All 2023 veri 2

En İyi İşveren olarak tanının

Organizasyonunuzun harika bir kurum kültürü olduğunu global çapta tescilleyerek tüm dünyaya duyurmak ister misiniz? Great Place To Work® Sertifikası™ süreciyle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Tam listeyi görüntülemek için tıklayın.Bültenimize Abone Olun

0 (212) 236 50 20
© Great Place To Work® Institute Türkiye. Tüm hakları saklıdır
made with by CIC