Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
- Login cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
Targeting cookies
- Facebook Embeded

Kriz Dönemlerinde Çalışan Anketleri Nasıl Yapılır?

Kriz dönemlerinde çalışan deneyimi anketleri çalışanların endişelerini ve beklentilerini anlamak, morallerini yükseltmek, değişime kapalı yaklaşımları yönetmek, karar süreçlerini iyileştirmek ve güven oluşturmak için temel stratejileri keşfetmenizi ve organizasyonunuzu çalkantılı dönemlere hazır ve dirençli hale getirmenizi sağlar.

Bir kriz, birleşme veya işten çıkarma sürecinin ardından, organizasyonların çoğunlukla geri çekildiklerini, kendilerini bekleyen fırtınaya hazırladıklarını ve sessizce fırtınayı atlatmaya çalıştıklarını görürüz. Bu yaklaşım, pusula veya harita olmadan, yalnızca korku ve belirsizliğin rehberliğiyle dalgalı denizlerde gezinmeye benzer.

Organizasyonunuz değişim sürecindeyken çalışanlarla anket yapma fikri, fırtınanın ortasında mum yakmak gibi gelebilir. Ancak çelişkili gibi görünse de anket uygulamaları tam da bu dönemlerde her zamankinden daha önemli ve etkili hale gelir.

Liderler, çalışanların endişelerini, korkularını veya farklı sorunlarını açığa çıkarmak için anketlere ihtiyaç duyarlar. Bu meseleleri doğrudan ele almak, liderlerin belirsizliği ve huzursuzluğu azaltmasına yardımcı olabilir. Stresli zamanlarda samimi ve şeffaf bir şekilde iletişim kurulması, kurum kültürünün korunması açısından da kritik öneme sahiptir.

Anketler; liderler ve çalışanlar arasındaki hayati önemdeki iletişimin kurulmasını kolaylaştırarak organizasyon içerisinde birlik ve karşılıklı anlayış oluşmasını sağlar. Zorlu dönemlerde net ve tutarlı iletişim daha da önemli hale gelir.

Akıllı ve duyarlı liderler, değişim veya kriz dönemlerinde çalışanlarla anket yapmanın neden önemli olduğunun farkındadır:

 • Gizli endişeleri gün yüzüne çıkarmak: Anketler, çalkantılı dönemlerde iş güvenliği, iş-özel hayat dengesi ve yeni teknolojilere uyum konusundaki endişeleri açığa çıkarır.
 • Çalışan bağlılığını güçlendirmek: Düzenli anketler, çalışanların görüşlerine değer verildiğini görmelerini, böylelikle de iş yerleri ile aralarındaki bağı korumalarını sağlar.
 • Değişime karşı direncin şifresini çözmek: Anketler, değişime karşı direnç hakkında bilgi sunarak etkili yönetim stratejilerine destek olur.
 • İletişimi güçlendirmek: Anketler, yönetim ve çalışan arasında çift yönlü kanal işlevi görür. Böylece karşılıklı anlayış gelişmesini kolaylaştırır.
 • Bilinçli stratejik kararlar almak: Anketlerde elde edilen geri bildirimler, belirsizlik dönemlerinde liderlerin kararlarına rehberlik eder.
 • Güven inşa etmek: Geri bildirim istemek, sonuçları paylaşmak ve geri bildirime göre hareket etmek, istikrarsızlığın hakim olduğu dönemlerde yeniden güven ortamı oluşmasını sağlar.

Çalışan anketlerini, anket yapmanın rahatsız edici olacağını düşündüğünüz dönemlerde yapmak hem akıllıca bir yaklaşımdır hem de işletmenizin büyük organizasyonel değişiklikler, işten çıkarmalar veya zorlu süreçler yaşadığı dönemde gelişime yardımcı olmak için çok önemlidir. Tabi bu anketleri doğru şekilde yaparsanız.

Organizasyonunuzdaki çalışan deneyimine ilişkin tabloyu olabildiğince eksiksiz şekilde görebilmek istiyorsanız anket tasarımı, uygulaması ve ayrıntıları oldukça önemlidir.

Great Place To Work®, son 30 yılda, 2008 küresel ekonomik krizi gibi zorlu dönemlerde bile sayısız iş yerinin çalışan anketlerini tasarlamasına, sunmasına ve uygulamasına yardımcı olmuştur.

Bu süreçte, zorlu zamanlarda anket yapmak için en iyi uygulamaları tespit ettik:

Büyük değişim ve kriz dönemlerinde çalışan anketleri nasıl yapılır?

Çalışan anketini göndermeden önce:

1. Gizlilik güvencesi sunun

İşverenlerinin yanıtları kimin verdiğini öğreneceği korkusu, çalışanlar arasında yaygın olarak görülür. Bazı insanların iş bile bulamadığı bir dönemde isteklerinin nankörce ve kaba görüneceğinden endişe duyarlar. Tüm yanıtların gizli kalacağını net bir şekilde belirtmeniz, insanları, yüz yüze paylaşmaktan çekinecekleri geri bildirimlerini açıkça ve dürüstçe paylaşmaya teşvik eden, psikolojik olarak güvenli bir ortam yaratmanızı sağlar.

2. Bağlam sunun

Hassas sorular (örn., ev hayatıyla ilgili olanlar), iyice düşünülerek hazırlanmış açıklamalar yapılmasını gerektirir. Anket öncesi iletişimlerde çalışanlara belirli bağlamlar sunun.

3. Sürecin son aşamasında yapılacakları açıklayın

Hiçbir çalışan, iş yerinin anket sonuçlarını bir kenara kaldırıp elde edilen sonuçlar doğrultusunda harekete geçmeyeceğini bile bile geri bildirimlerini ve eleştirilerini paylaşmaya vakit ayırmak istemez. Bir çalışan anketi sunup sonuçlara göre harekete geçmemek, anket yapmamaktan bile daha kötü olabilir. Geri bildirimler sonucunda ne yapacağınızı çalışanlarla paylaşmanız çok önemlidir. Bu sayede çalışanlar, seslerinin duyulduğunu ve değer gördüklerini düşünecek, sizinle görüşlerini tekrar paylaşmaya istekli olacaklardır. Tüm bunlar, oluşturmaya çalıştığınız kurum kültürüne katkıda bulunur.

4. Çalışanların içinde bulunduğu durumu dikkate alın

Bir kriz sırasında gönderdiğiniz anket, büyük olasılıkla "normal" dönemlerde gönderdiğiniz anketler gibi görünmeyecektir. Bu yüzden anketleri, çalışanların o dönemdeki olası deneyimlerini dikkate alacak şekilde tasarlamak önemlidir.

Örneğin çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmak zorunda kalan bir organizasyon, “işine devam ettiği için kendini suçlu hisseden” diğer çalışanları dikkate alan bir anket düzenleyebilir.

Sağlık görevlileri gibi ön saflardaki çalışanların ise büyük olasılıkla çok yoğun oldukları ve anketi yanıtlayacak durumlarının olup olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Anketi kısa tutun
 • İletişimlerde olası kısıtlılıkların farkında olduğunuzu vurgulayın
 • Geri bildirimde bulunmaları için alternatif yollar sunun

Tüm Bunlar, çalışanların durumlarına karşı duyarlı olduğunuzu ve esneklik sunduğunuzu gösterecektir.

Kriz döneminde yapılan çalışan anketlerinde hangi sorulara yer vermek gerekir?

Nihai amacı göz önünde bulundurarak ilerlemek, soruları belirlemeye yardımcı olabilir.

Bunu yapmanın etkili bir yolu da organizasyonunuzun mevcut iklimde çalışanları daha iyi destekleyebilmesi için öğrenmenizin en faydalı olacağı bilgilerin neler olduğunu kendinize sormak olacaktır.

Bunu belirledikten sonra, sorularınızı aşağıdaki en iyi uygulamalar doğrultusunda şekillendirebilirsiniz:

1. En fazla üç açık uçlu soru sorun

Çalışanlara, deneyimlerinin canlı bir tasvirini sunacak şekilde düşüncelerini paylaşabilecekleri bir forum sunmak önemlidir. Ancak çalışanlardan fazlaca yazı yazmalarını istemek kötü bir fikir olabilir. Açık uçlu soruları yanıtlamak, çalışanlar açısından, özellikle olağanüstü kaygı yaşadıkları kriz zamanlarında, ek bir zihinsel yük anlamına gelecektir. Çalışanlar bu yükü kaldıracak durumda olmayabilir.

2. Nicel ifadelere yer verin

Buradaki amaç iyileşme (veya gerileme) belirtilerini tespit etmektir. Nicel ifadelere yer verirseniz, bunları 2-3 ay sonra tekrar değerlendirebilir ve geçen süre içinde yaşanan değişimi görebilirsiniz.

3. Krizle ilgili ve “işler rutin olarak devam ediyor” fikrini iletecek ifadeleri birlikte sunun

Çalışan anketlerinde Trust Index™ Anketi ifadeleri ile (Sorular yaklaşık 30 yıllık araştırmalar sonucunda harika bir iş yeri kültürünün temel itici güçlerinin ne olduğunu gösteren ifadelerdir) organizasyondaki mevcut iklime özel olarak tasarlayabileceğiniz ifadeleri birlikte sunuyoruz.

Aşağıda yer alan duruma özel eklenecek iki soru ve Trust Index™ anketimizden alınmış bir soru örneğine bakarsak:

 • Evdeki sorumluluklarımı yerine getirmem için destek görüyorum. (Duruma özel ek soru)
 • Önümüzdeki birkaç ay mali açıdan güvende olacağımı düşünüyorum. (Duruma özel ek soru)
 • Yönetim, çalışanları işlerini ve çalışma ortamlarını etkileyen karar süreçlerine dahil ediyor. (Trust Index™ anketi standart soru)

4. Yönetimle ilgili sorulara yer verin

Kriz zamanlarında liderler, ekiplerinin ve organizasyonun ihtiyaçlarını ve kendi kişisel ihtiyaçlarını dengelemek için ekstra desteğe ihtiyaç duyar.

Kriz dönemlerinde liderleri değerlendirmek ve onlara yardımcı olmak için yer verilmesini önerdiğimiz bazı soruları aşağıda bulabilirsiniz:

 • Yöneticiler, çalışanları işlerini veya çalışma ortamlarını etkileyen karar süreçlerine dahil eder.
 • Yöneticiler önemli konular ve değişiklikler hakkında beni düzenli olarak bilgilendirir.
 • Görüşlerimi dile getirirken kendimi güvende hissediyorum.
 • Yöneticiler benimle sadece bir çalışan olarak değil, bir insan olarak da içtenlikle ilgileniyor.

En İyi İşverenler™ listesindeki bazı iş yerlerinden örnek anket soruları

Great Place To Work® müşterilerinin nabız yoklama anketlerinde net ve eyleme dönüştürülebilir geri bildirimler almak için kullandıkları bazı örnek soruları aşağıda bulabilirsiniz:

 • Size destek olmaya nasıl devam edebileceğimize bir örnek verebilir misiniz?
 • Şu anda evde veya işte yaşadığınız en büyük endişe nedir?
 • Organizasyonumuzun bu durum dahilinde size yardımcı olmak için yapabileceği herhangi bir şey var mı? 
 • Bu süre zarfında hangi iletişim/bilgi güncellemeleri sizin açınızdan değerli olur? 
 • Organizasyonun, uygun zaman geldiğinde yeniden faaliyete geçerken dikkate alması gerektiğini düşündüğünüz önerileriniz var mı?

Çalışanlar ihtiyaçlarını en iyi kendileri bilir. Ayrıca mevcut krizi atlatmanızı sağlayacak pek çok fikirleri de olacaktır. Yukarıdaki örnek sorular, çalışanların endişelerini gidermek için bir eylem planı oluşturmanıza yardımcı olacak yanıtlar sağlayabilir. 

Baştan sona takip edin

Anketi kapatıp sonuçları analiz ettikten sonra sonuçları çalışanlara iletmeniz, anketten edindiğiniz bilgileri ve çalışanların geri bildirimlerine yanıt olarak hangi eylemlerde bulunduğunuzu paylaşmanız gerekir.

Bunu yapmanız;

 • Çalışanlara kulak verdiğinizi ve onların esenliğine özen gösterdiğinizi gösterecektir.
 • Çalışanlarınız nezdinde güveni ve güvenilirliği sağlayıp muhafaza edeceği için önemlidir.

Çalkantılı ve stresli dönemlerde çalışanların deneyimlerini ve ihtiyaçlarını ele alan bir çalışan anketi tasarlamak zamanınızı, enerjinizi ve kaynaklarınızı doğru yerlere yönlendirmenize yardımcı olacaktır.

Değişimin çalışanlarınızı nasıl etkilediğini keşfedin

Belirsizlik ve değişimin taşlı yollarında ilerleyen organizasyonlar, düzenli çalışan anketlerinin büyük faydasını görebilir. Great Place To Work Trust Index™ Anketi hakkında daha detaylı bilgi için hemen bizimle iletişime geçin.Bültenimize Abone Olun

0 (212) 236 50 20
© Great Place To Work® Institute Türkiye. Tüm hakları saklıdır
made with by CIC