Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
- Login cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
Targeting cookies
- Facebook Embeded

İş Yerinde Stresin Azalmasında En Önemli Görev Yöneticilerde

Bertrand Russell bir keresinde “Yaklaşan bir sinir krizinin en büyük habercisi, kişinin işinin hayattaki en önemli şey olduğuna inanmasıdır.” demiş. Bu sözün doğruluğunu her geçen gün çevremizde artan “tükenmişlik sendromu” yaşayan çalışanlar sayesinde görebiliyoruz. Çok fazla insan işi için gerekenden fazla zaman harcıyor. Kişisel zamanından kısıp, önemli bir projeyi yetiştirmek için gecelerini ayakta geçiriyor. Bazı durumlarda bu çalışanların kendi tercihleri olsa da, fazla mesai yapmanın en önemli sebeplerinden biri yöneticilerin beklentileridir. Güven kültürünün hakim olmadığı çalışma ortamlarında, çalışanların üzerine gereğinden ve yapabileceklerinden fazla sorumluluk yüklendiğini gözlemliyoruz. Üzerindeki sorumlulukların fazlalılığından dolayı mesai saatleri içinde yükümlülüklerini tamamlayamayan çalışanlar ise beklentileri karşılayabilmek için akşamlarını ve bazen de hafta sonlarını çalışarak geçirmek zorunda kalıyorlar. Bu kadar fazla çalışmak ise hem fiziksel hem psikolojik sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor. 

Yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda iş yerlerinde bir risk değerlendirmesinde dikkate alınması gereken 11 alan olduğu ortaya çıkmıştır. Bunlardan ikisi zihinsel stres ile ilgilidir. Çalışırken daha çok kas gücü gerektiren görevi olanlar, sıkça tekrar eden tekdüze hareketler yapmak zorunda olanlar veya işi finansal hesaplamalarla ilgili olanlar, mesaileri esnasında diğerlerine kıyasla daha çok fiziksel ve zihinsel güç harcamak zorunda kalırlar. Bununla birlikte iş tanımları yetersiz düzenlenmişse, iyi planlanmış bir iş akışları yoksa, iş yerinde yöneticileri ve çalışma arkadaşlarıyla çatışma halinde oldukları bir sosyal ortamları varsa ve çalışma ortamları sağlığa uygun biçimde düzenlenmemişse bu da çalışanlar üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. 

Ne yazık ki stres çoğu zaman olumsuz bir etken olarak değil, rekabet ortamında öne geçmek için gerekli bir faktör olarak görülmekte. Çalışanlar takım arkadaşları ve yöneticileri tarafından yetersiz ve zayıf olarak değerlendirilmekten ve bunun sonucunda işlerini kaybetmekten korktukları için çoğunlukla yoğun streslerini dile getirmemeyi tercih ederler. Uzun saatler boyunca çalışmak kendine zaman ayıramamak anlamına geldiği için sağlıklı bir beslenme düzeninin olmaması, uyku saatlerinin düzensiz olması ve dinlenip eğlenmeye zaman ayıramamak da hem stresi artırır, hem de uzun vadede ciddi fiziksel rahatsızlıklara da yol açar. Örneğin; yüksek stres kan basıncını artıracağı için tansiyon hastası olma riski yüksektir. 

İş yerinde stresin azaltılmasında en önemli görev yöneticilere düşüyor. Pozitif etkiye sahip bir iş yeri ortamı yaratmak için yöneticilerin atması gereken ilk adım, sakinlikleri ve pozitif bakış açılarıyla çalışanlara rol modeli olmaktır. Çalışanlara sürekli olarak teslim tarihlerini hatırlatan, eskiden yapılan hataları onların yüzüne vuran bir yönetici; kurduğu baskı ile iş akışlarını olumsuz etkileyecektir. İş yerinde stres yaratan elementleri tanımlamak ve üzerine çalışmak için eğitimler almak yine yapılabileceklerin en başında geliyor. İç iletişimi artırmak, insan yönetimi yeteneklerini geliştirmek, çalışanların iş akışlarını basitleştirerek yeniden düzenlemek, çalışanları ara sıra izin kullanmaları için teşvik etmek, fazla mesai kültürünü yok etmek ve en önemlisi ekip içinde takım ruhunu güçlendirmek iş yerindeki stresi azaltmaya yardımcı olacaktır. 

Great Place to Work olarak güven kültürünün sac ayaklarından birinin sağlıklı ve mutlu çalışanlar olduğuna inanıyoruz. İş yerindeki stres faktörlerini belirlemek ve alınabilecek aksiyonları raporlamak için geliştirdiğimiz İş yerinde İyi Hissetme Analizi, üç alanda risk ve stres faktörlerini belirleyerek çalışanların iş yerinde fiziksel ve zihinsel sağlığını korumak için yapılması gerekenleri belirlemenize yardımcı olur.

Detaylı bilgi almak için tıklayın.

 Bültenimize Abone Olun

0 (212) 236 50 20
© Great Place To Work® Institute Türkiye. Tüm hakları saklıdır
made with by CIC