Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
- Login cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
Targeting cookies
- Facebook Embeded

Lilly İnovasyon ve Güven Kültürünü İnsan Yaklaşımlarına Nasıl Entegre Ediyor?

25 yılı aşkın süredir Türkiye’de ilaç sektöründe faaliyet gösteren Lilly, her yaklaşımında üç temel ve köklü değeri rehber ediniyor: dürüstlük, mükemmellik ve insana saygı. Lilly Türkiye, birbirlerini önemseyen ve güvenen, çeşitliliğe önem veren, dahil edici ve eşitlikçi bir çalışma kültürüne sahip. Yenilikçiliğe büyük bir önem veren ve bu anlayışı çalışma modeli ile insan kaynakları uygulamalarına güçlü bir şekilde entegre eden Lilly’nin İnsan Kaynakları Direktörü Defne Orhun ile kurum kültürü alanındaki bu yaklaşımlarını konuştuk.

Çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık ve aidiyet başlıklarında nasıl bir çalışan deneyimi sunuyorsunuz, bu konudaki çalışmalarınız nelerdir?

Lilly'de, çalışanlarımız işe her gün çeşitli tecrübeler, bakış açıları ve kültürel deneyimler taşır. Çeşitliliğimiz, tüm dünyadaki insanlar için yaşamı iyileştirme amacımıza ulaşırken bize güç verir. Lilly Türkiye olarak, her yıl insan kaynakları stratejimizi belirlerken hedeflerimizin önemli bir kısmını çeşitlilik, eşitlikçilik ve dahil etme üzerine kuruyoruz. Satış ekiplerinde kadın çalışan oranı, şirket genelindeki kadın çalışan oranı ve yönetici seviyesi ile yönetim kurulu seviyesindeki liderler arasında kadın oranı gibi farklı metrikleri takip ediyoruz. Bu önceliğimiz doğrultusunda geldiğimiz noktada, şirket genelinde ve tüm yöneticiler için kadın çalışan oranımız yüzde 50’yi geçmiş olup, yönetim kurulu seviyesindeki liderler için bu oran yüzde 70’e ulaşmıştır. 

Şirketimizde ayrıca global olarak çeşitlilik, eşitlikçilik ve dahil etmeyi daha çok teşvik etmek ve bu önceliğimizi daha etkin bir şekilde gerçekleştirmek üzere farklı departmanlardan temsilcilerle bir ekip oluşturuldu. Lilly Türkiye’de bu ekibe liderlik eden elçimiz çeşitlilik, eşitlikçilik ve dahil etme çalışmalarına destek vermek üzere bölgesel komitede de görev alıyor. 

Çeşitliliğin zenginliğinden faydalanmak ve çalışanlarımızın bireysel gelişim yolculuklarında destek olmak üzere hayata geçirdiğimiz uygulamaların arasında mentorluk ve tersine mentorluk da yer almaktadır. 

Lilly olarak en büyük başarımızın, dürüstlük, mükemmellik ve insana saygı temel değerlerimiz çerçevesinde şekillendirdiğimiz, dahil edici bir organizasyon yaratmak olduğuna inanıyoruz. Jenerasyon, yaş, cinsiyet gibi farklılıkları göz önünde bulundurarak çeşitli çalışan profillerinin ihtiyaçlarını karşılayacak, esnekliği ve dijital etkileşimi ön plana çıkaran yenilikçi çözümler getirmek için çalışıyoruz.

Organizasyonunuzu çalışmak için harika bir iş yeri yapan temel yaklaşımlarınız nelerdir? Hangi uygulamalar ve politikalar ile fark yarattığınızı düşünüyorsunuz?

Birbirimizi önemsediğimiz ve birbirimize güvendiğimiz, çeşitliliğe önem veren, dahil edici ve eşitlikçi, şeffaf ve açık iletişimin teşvik edildiği bir çalışma kültürüne sahibiz. Yenilikçilik anlayışına büyük önem veriyor, yenilikçiliği, çalışma modelimizde ve insan kaynakları uygulamalarımızda güçlü bir şekilde etkinleştiriyoruz. 

Global ödüllendirme platformumuz, dijital esnek yan haklar programımız ve çevrimiçi eğitim platformlarımız yenilikçi uygulamalarımız arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra, çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimlerini desteklemek üzere çeşitli eğitim platformlarımız ve kaynaklarımız bulunuyor. 

Hibrit çalışma modeli, açık ofis uygulaması ve esnek çalışma saatleri gibi imkanlarla iş-özel hayat dengesini gözeten uygulamaları çalışanlarımızı da sürece dahil ederek hayata geçiriyoruz. Pandemiden önce de haftada bir gün, isteğe bağlı olarak evden çalışma uygulamamız vardı. Şu an haftada en az iki gün ofisten olmak üzere hibrit olarak çalışmaya devam ediyoruz. Cuma günleri mesaimiz 14.00’te sona eriyor. Departman temsilcilerinden oluşan bir takım oluşturarak çalışanlarımızın inisiyatifi ile yeniden şekillendirdiğimiz çalışma alanlarımızda masa sahiplenme olmadan çalışıyoruz, geçen yıl ise çevrimiçi rezervasyon sistemimizi de hayata geçirdik. Ofisimizde kimsenin kendine ait bir masası yok ve herkes her gün farklı bir masada çalışabiliyor. Bu da çalışanlarımızın birbirleriyle olan iletişimlerini artırarak iş birliğimizi kuvvetlendiriyor. 

Fark yaratan ve çalışanlarımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan uygulamalarımız arasında genişletilmiş sağlık sigortası kapsamımız yer alıyor. Yaşamı iyileştirme amacımızla, çalışanlarımızın ve sevdiklerinin sağlığını önemsiyor, esenliklerini artırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 2022 yıl sonunda sağlık sigortalarımızın kapsamını daha da genişlettik. Tüm çalışanlarımız, çalışanlarımızın eşleri, partnerleri ve çocukları sağlık sigortası kapsamında psikiyatrik tedavi, sigarayı bırakma tedavisi gibi tedavilerden yararlanabiliyorlar. Bununla birlikte, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz 7/24 hizmet veren Çalışan Destek Programımız mevcut. Bu program aracılığıyla çalışanlarımız ve aileleri hem psikolojik danışmanlık alabiliyor hem de ihtiyaçlarına göre bilgi almak istedikleri konuları (hukuki bilgiler, mali hizmetler, sosyal yaşam, sağlıklı beslenme, vb.) ilgili uzmanlara danışabiliyorlar.

Organizasyonunuzda güven kültürünü geliştirmek için yönetici ve liderlerinizin dahil olduğu hangi çalışmalarınız var? 

Tüm çalışanlarımızın fikirlerini çekinmeden, açık ve dürüst bir şekilde paylaşabildiği, geri bildirime önem veren bir organizasyonuz. Liderler olarak, herkesin bakış açısını, düşüncesini yüksek sesle paylaşmasını teşvik ediyor; dahil edici ve güvenli bir ortam yaratma arzumuzu ve çabamızı sürdürüyoruz. Yaşamı iyileştirme amacımızla çalışırken, hep birlikte en doğru olanı yapmaktan birbirimizi sorumlu tutuyoruz. Şirketin tüm kademelerinde açık iletişimi aktif bir şekilde teşvik ederken, liderlerimizden de bu açık iletişimi desteklemelerini ve teşvik etmelerini bekliyoruz. 

Geri bildirim kültürünün devamlılığı bizim için oldukça önemli. Bu kapsamda, düzenli olarak üç aylık dönemlerde çalışanlarımıza gönderilen çalışan bağlılığı anketlerimizin sonuçlarını tüm şirketle paylaşıyor, yıllık aksiyon planlarımızı tasarlarken de departman temsilcilerimizden oluşan bir ekiple çalışıyoruz. İş yerimizde “Konuşan Kültür”ü önemsiyor ve birçok farklı kanal aracılığıyla çeşitli platformlarda hayata geçirilmesini teşvik ediyoruz. Her sene tüm çalışanlarımızın kendi yöneticilerini değerlendirdiği bir anket de uyguluyoruz. Bu ankete, çalışanlarımız yöneticileriyle ilgili düşüncelerini ve geri bildirimlerini paylaşıyorlar. Anket sonuçları geldiğinde, her yönetici kendi raporunu şeffaf bir şekilde ekibiyle beraber değerlendiriyor ve aksiyonlar belirliyor.

Organizasyonunuzdaki çalışan potansiyelini yükseltmek ve çalışanlarınızın gelişimlerini desteklemek için uygulamalarınız nelerdir?

Lilly’de geleceğimiz, yenilik yapmak için yaratıcılıklarını ortaya koyan, farklı bakış açılarına, deneyimlere ve yeteneklere sahip çalışanlarımıza bağlıdır. Çalışan gelişimi ve yetenek yönetimini dinamik ve sürekli değişen bir süreç olarak görüyoruz. Çalışanlarımıza, tüm dünyadan farklı ekiplerle çalışarak yeni perspektiflerle becerilerini geliştirebilecekleri rotasyonlar, kısa süreli görevlendirme ve proje sorumlulukları gibi deneyimlerini zenginleştiren fırsatlar sunuyoruz. Ek olarak, çalışanlarımıza kişisel ve profesyonel gelişimleri için ihtiyaç duyabilecekleri zengin kaynakları ise çevrimiçi eğitim platformlarımız LillyU (Lilly Üniversitesi) ve LinkedIn Learning üzerinden sunuyor; yüz yüze sınıf eğitimleri de organize ediyoruz. Aynı zamanda şirket içinde mentorluk ve koçluk çalışmalarını destekliyoruz.

Çalışan deneyiminizi ölçümleme ve aksiyon oluşturma konusunda Trust Index™ anket verilerinden nasıl faydalandınız?

Çalışanlarımıza pozitif bir deneyim sunabilmek için sürekli olarak değişen ve gelişen, her defasında daha iyiye taşınan bir yapıya sahibiz. Çalışan deneyimini sürekli geliştirmek adına aksiyonlarımızı planlarken şirket içinde gerçekleştirdiğimiz anketlerin sonuçları bize yol gösteriyor. Bu sene, şirket içi anket verilerine ek olarak Trust Index verilerini de değerlendirerek aksiyon planımızı güncelledik. Hem anket sonuçlarını hem de aksiyon planımızı tüm şirket çalışanlarıyla paylaştık.

 

Lilly Türkiye, organizasyon kültürü hakkında daha fazla bilgi için şirket sayfasını ziyaret edin0 (212) 236 50 20
© Great Place To Work® Institute Türkiye. Tüm hakları saklıdır
made with by CIC